Chołpina 1 zdjęcie Chołpina 2 zdjęcie Chołpina 3 zdjęcie Chołpina 4 zdjęcie Chołpina 5 zdjęcie Chołpina 6 zdjęcie
strzaleczka

O projekcie


CZARNI GÓRALE AKTYWNIE DLA NIEPODLEGŁEJ - MAŁEJ I WIELKIEJ OJCZYZNY - to projekt składany na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach oferty organizacji pozarządowej na podstawie programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO 2018.

Oferta zakłada podjęcie szeregu działań edukacyjnych w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego Małej i Wielkiej Ojczyzny oraz integrujących lokalne społeczeństwo, zaplanowa dla uczczenia Obchodów 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 670. rocznicy lokacji miasta Piwniczna.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat historii, kultury i tradycji górali nadpopradzkich, upowszechnianie postaw patriotycznych w społeczności lokalnej oraz propagowanie działań kształtujących otwartych na nowe wyzwania, kreatywnych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli wśród ok. 250 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju biorących udział w działaniach realizowanych w okresie od 1 maja 2018 do 31 grudnia 2019 r.

Projekt przewiduje:

Podczas wyjazdów seniorzy zwiedzą miejsca ważne dla historii walk o niepodległość, oraz dotyczące początków Państwa Polskiego, przejdą śladami wielkich polskich patriotów, zasłużonych dla Ojczyzny na polu naukowym, społecznym, politycznym lub kulturalnym. W ramach cyklu „Szlakiem walk o Niepodległą” pojadą:

W ramach wycieczek zwiedzą m.in.: Duklę, Komańczę, Kraków, Michałowice, Miechów, Kielce, Jurczyce, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Warszawę, Ossów, Puck, Gdańsk, Gniezno, Wrześnię, Markową, Łańcut, wejdą na Połoninę Wetlińską i Święty Krzyż. W ramach wyjazdów do teatru zwiedzą Zamek Muzeum w Niepołomicach, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

W czasie wakacji z historią młodzież weźmie udział w "zwiadach" szlakiem "Leśnej Podchorążówki" w Paśmie Radziejowej i szlakiem Żołnierzy Wyklętych w okolicach Łabowskiej Hali. Młodzi ludzie pojadą też do Miasteczka Galicyjskiego w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz do Krosna i Trzcinicy, gdzie wezmą udział w warsztatach i lekcjach muzealnych.
Całe rodziny wyruszą na górskie szlaki w Beskidzie Wyspowym i w Beskidzie Sądeckim oraz wezmą udział w działaniach realizowanych na Placu Jana Pawła II - pod hasłem: „A to Polska właśnie… - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”, oraz w Festynie Rodzinnym pod znakiem Piastowskiego Orła. Ofertą dla wszystkich jest także konkurs fotograficzny pod hasłem: "Wszystko dla Niepodległej", mający na celu zachęcić mieszkańców Piwnicznej do uważnego obserwowania miejsc związanych z historią walk o niepodległość Polski, zarówno w najbliższej okolicy, jak i podczas swoich wyjazdów wakacyjnych. Podczas rajdów i imprez plenerowych będą organizowane konkursy wiedzy historycznej, a ich zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji wiedzy historycznej i etnograficznej o regionie, umożliwi rozwój osób starszych w dostosowaniu się do potrzeb współczesnego świata oraz na rzecz zachowania jak najdłużej kondycji fizycznej i dobrego stanu zdrowia, podniesie poziom wiedzy dzieci i młodzieży, zaszczepi w uczestnikach poczucie udziału w zbiorowej historii Polski oraz zintegruje społeczność lokalną.

Projekt "Czarni Górale Aktywnie Dla Niepodległej - Małej i Wielkiej Ojczyzny" realizowany jest przez Rodzinne Stowarzyszenie Dużych i Małych "Chołpina" działające w Piwnicznej - Zdroju. Pomysłodawcą, autorem i koordynatorem projektu jest p. Barbara Talar.

Powrót do listy »