Chołpina 1 zdjęcie Chołpina 2 zdjęcie Chołpina 3 zdjęcie Chołpina 4 zdjęcie Chołpina 5 zdjęcie Chołpina 6 zdjęcie
Projekt dla Seniorów

14.06.2013

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "Czarni Górale na start - Bądź aktywny w każdym wieku".

Zapraszamy do udziału w projekcie CZARNI GÓRALE NA START. Bądź aktywny w każdym wieku! realizowanym od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS) Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.  

Cele projektu:

  • zmniejszenie e-wykluczenia osób starszych (60 +), zmniejszenie barier psychologicznych w tym względzie oraz podniesienie ich samooceny
  • integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa zarówno w rodzinach jak i w społeczeństwie lokalnym 
  • podniesienie świadomości prowadzącej do trwałej zmiany postawy wśród mieszkańców w dziedzinie codziennej profilaktyki prozdrowotnej, znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania jako czynnika poprawy jakości życia w okresie starości oraz zachowania na dłużej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu 
  • zaspokajanie wyższych potrzeb - duchowych i estetycznych  

Projekt będzie realizowany w ramach 5 bloków tematycznych:

 

  1. Babcia i Dziadek w sieci: warsztaty motywacyjno-psychologiczne, zajęcia komputerowe dla seniorów;
  2. Aktywny Senior: warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej, aerobic dla seniora, Nordic Walking, nauka pływania;
  3. Klub Obieżyświatów: kilkudniowy pobyt nad morzem dla seniorów, wielopokoleniowe 1- i 2- dniowe wycieczki integracyjne (Krynica, Rytro, Ojcowski Park Narodowy, Skansen w Nowym Sączu, Pieniny, Bochnia-Kraków, Beskid Niski i Bieszczady);
  4. Zostań koneserem sztuki: wyjazdy do teatru i kina; 
  5. Szkoła Seniora: nauka tańca towarzyskiego i warsztaty bibułkarstwa.

 

Zapisy na zajęcia i wyjazdy przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia – Piwniczna-Zdrój, ul. Krakowska 7, pn- pt w godz. 8.30 – 10.00 oraz 17.00 – 19.00, tel. 724 910 589
Przy zgłoszeniach na niektóre wyjazdy i zajęcia sportowe dla seniorów wymagana będzie opinia lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w nich.