Chołpina 1 zdjęcie Chołpina 2 zdjęcie Chołpina 3 zdjęcie Chołpina 4 zdjęcie Chołpina 5 zdjęcie Chołpina 6 zdjęcie
Projekt FIO 2018/2019 - start

01.05.2018

Rodzinne Stowarzyszenie Dużych i Małych "Chołpina" otrzymało dotację na realizację, w terminie od 01.05.2018 do 31.12.2019, projektu "Czarni Górale Aktywnie Dla Niepodległej - Małej i Wielkiej Ojczyzny".

Projekt został złożony na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach oferty organizacji pozarządowej na podstawie programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO 2018.

Więcej w zakładce - Projekt FIO 2018/2019

A więc do dzieła .... :)