Chołpina 1 zdjęcie Chołpina 2 zdjęcie Chołpina 3 zdjęcie Chołpina 4 zdjęcie Chołpina 5 zdjęcie Chołpina 6 zdjęcie
Dekalog z Janem Pawłem II

Marzec 2012

Na placu kościelnym umieściliśmy wystawę "Dekalog z Janem Pawłem II". Odnosi się ona do homilii Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymki do Ojczyzny, która twała od 1 do 9 czerwca 1991 r.

"Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

„Słowa Twoje, Panie, są prawdą. Uświęć nas w prawdzie” (por. J 17, 17)".